Marvel Studios

การเขียนใหม่ของ Blade Movie อาจตัดบทบาทของตัวละคร Marvel นี้ออกไป

เมื่อ Blade ของ Marvel Studios รีบูตเข้าสู่การผลิต มีรายงานการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับโครงเรื่องของภาพยนตร์: Black Knight ของ Kit Harington อาจไม่สำคัญเท่าที่วางแผนไว้ในตอนแรก เบลดได้รับการแนะนำครั้งแรกในฐานะตัวละครในปี 1973 ในฐานะนักล่าแวมไพร์ที่มีไหวพริบและมีทักษะสูงรอดพ้นจากผลกระทบจากการกัดของแวมไพร์ แง่มุมนี้ของตัวละครของเขาเปลี่ยนไปในการ์ตูนเรื่อง Peter Parker: Spider-Man #8 ในปี 1999  Blade ถูกกัดโดย Morbius เป็นตัวละครแวมไพร์ที่น่าอับอายอีกตัวของ Marvel ภาพยนตร์ที่นำโดย Wesley…